Brojač posjeta: 32768
Uvodna riječ
calic1.jpg
Memorijalna knjižnica dr. Eduarda Čalića posvećena istraživanju nacizma, fašizma, antisemitizma, holokausta te uzroka i posljedica Drugog svjetskoga rata

 

U siječnju 2004. u Sveučilišnu knjižnicu u Puli pristigla je donacija knjižnice pok. dr. Eduarda Čalića, koja sadrži 784 svezaka knjiga. U skladu sa željom dr. Čalića, knjižnicu je poklonila njegova udovica, gospođa Elke-Marie Čalić iz Salzburga.


Ova zbirka sadrži 784 znanstvene i publicističke knjige koje se bave istraživanjem nacizma, fašizma, antisemitizma, holokausta te uzroka i posljedica Drugog svjetskoga rata. Knjige su pretežito na njemačkom jeziku, te na francuskom, engleskom, hrvatskom i drugim jezicima. Desetak knjiga objavljeno je prije 1945., a preostali dio objavljen je od 1945. do 2000. godine. Pored toga, darovano je i dvjestotinjak dokumentarnih fotografija koje su pretežito presnimljene u njemačkim arhivima i muzejima. Snimljene su tridesetih godina 19. st. i tijekom Drugog svjetskog rata, a odnose se na spomenutu tematiku.


Knjižnica čuva u svom fondu još dvjestotinjak svezaka knjiga koje se bave navedenim temama, koje planiramo priključiti navedenoj donaciji u cilju formiranja što obuhvatnije zbirke. Ova zbirka namijenjena je povjesničarima kao i svim građanima koji žele upoznati povijest navedenih tragičnih događaja koji su obilježili 20. stoljeće. Putem interneta ona postaje dostupna i pretraživa širokom krugu korisnika u Hrvatskoj i u svijetu.


Pored povijesno-istraživačke vrijednosti ove zbirke, njezina je svrha da posluži upoznavanju i osvještavanju antifašističkih temelja suvremene Europe, stoga ona ima i međunarodni značaj, koji proizlazi i iz višejezičnog karaktera ove zbirke.


 

  Mr. sc. Bruno Dobrić, viši knjižničar